fbpx
Android, 主頁, 手機/電腦 — 19/12/2012 at 1:00 pm

海賊王手機 星期尾到貨!

by

 

部海賊王手機──N-02E ONE PIECE!我都知好多人喉住喇!我知呢期好多人頻頻行場,明明日本嗰邊已經開賣,點解香港仲未見踪影?據知今個星期尾前會到貨,不過好似機唔會太多,大家努力!努力啲行先達啦!

 

賊船叉電機