fbpx
Wii U, 主頁, 遊戲新聞 — 11/12/2012 at 7:30 am

新片速報 紙紮Wii U玩雙屏

by

其實真係好無聊,但我又真係好無聊咁睇晒兩分幾鐘片……成日拍無聊片嘅日本網站Megwin,最新作就係玩Wii U,片中呢條友聲稱自己買咗部Wii U,喺Uniqlo個袋拎咗部機出嚟(日本Uniqlo真係有機賣)。之後就開始開機玩盡體感同埋Wii U最強嘅雙屏玩法有開槍嘅射擊、用飛鏢玩嘅體感遊戲……公司唔係咁忙嘅話,你都可能會睇得晒。

Tags