fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 17/02/2017 at 5:45 pm

新面書帳戶「邱福龍」 龍少:返嚟呀朋友!

by

Image-1 (22)

睇完今期《山海逆戰》「福龍週記」,先知原來福龍有鋪浸浴上面書癮,完全唔擔心手機跌落浴缸整濕晒,過癮。另外,大概大家都知福龍早前個面書帳戶打咗柴,一次過無咗五千幾個Friend,搞到佢嫩人家謝晒皮,頭髮蓬鬆、目光呆滯、皮膚暗啞、食慾不振、爆晒暗瘡……好嘞,佢依家正式用新帳戶「邱福龍」示人,為證明真身,仲畫咗張異形畀大家醒醒神,唔好認錯,大家快啲Add番佢喇,完。

Add「邱福龍」:https://www.facebook.com/profile.php?id=100015305893634\

3

1

2

5