Android, 主頁, 手機/電腦 — 06/04/2012 at 12:00 pm

GALAXY S III邀請卡 英國漏出

by

 

英國剛漏出Samsung最新傳媒邀請!5.22叫大家睇最新GALAXY S III!

如果論時間!真係好似到大家想換款0既時間,而且英國網站亦評論,睇佢邀請卡排版,像真度非常高,絕對唔似講「鬼故」,不過就未得唔到官方進一步證實!

網上有口痕友就話:「跟本就係一隻凳腳!」老老實實,佢咁講之後,苦茶都形住有幾分似!不過如果有留意Samsung最新ES SMART TV系列圖片,設計又好似源於同一體系,真係星爺話齋,我俾你哋搞到好混亂呀!

5.22都唔係離好遠啫!呢張圖邀請卡是真是假,月底前,香港點都收到風啦!