fbpx
主頁, 潮玩新聞, 玩具資訊 — 06/12/2012 at 5:00 pm

MG卡版Nu Gundam 鐵了心1X號先派貨

by

 

MG卡版Nu Gundam!我知好多人都等緊,日本仔嗰邊啲相,出到含含聲!又分件圖、又完成圖,但係香港呢邊係乜Q都冇囉!

我話俾你知,今個星期係注定無着落,據最新探子回報,香港行嗰邊已經有貨在手,不過鐵了心要十幾號先派街,冇偷步、冇偷跳,價錢要有實貨在手先有報價,真頂!