Wii U, 主頁, 遊戲新聞 — 05/12/2012 at 11:56 am

新片速報 外國玩家自Jam「Wii U之歌」

by

呢位外國玩家叫Jimmy,熱愛音樂,更加熱愛Wii U,佢用Wii U嘅遊戲盒開盒聲,加界面音樂,再加遊戲配樂同入碟聲、手掣聲,Jam咗一首歌拍咗片擺上網!好聽又唔稱得上,不過幾有心思,幾得意。