fbpx
Wii U, 主頁, 遊戲新聞 — 03/12/2012 at 4:02 pm

新片速報 Wii U手掣變Xbox手感

by

今朝講咗日本會出個轉換器俾你用PS2手掣玩Wii U,呢頭外國就有機迷將Wii U個Pro Controller變得更有親切感,就係將Xbox 360手掣兩支凹入去嘅Analog換上去……如果你真係打慣Xbox360,慣到成日掛住佢個手掣嘅手感,咁你就可以跟住呢條片換喇,5分鐘啫。

Tags