fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 27/11/2012 at 11:10 am

完全版《群俠傳》卷廿二:關七取挽留戰白愁飛!

by
完全版《群俠傳》卷廿二$48

正式進入打大佬階段,大佬當然係白愁飛啦,今期群雄聚首,白愁飛為成為黑道霸主,先命元十三限同唐斬先殺柳五,其後權力幫總壇大爆炸,佢牲犧任勞任怨幸而不死,踩住隻疑似鵰物體安然降落地面,一副不可一世嘅模樣。

以為咁就收科?No啦,九現神龍戚少商同低首神龍狄飛驚出場,兩人各施絕招,可惜一曝十寒同大棄子擒拿手都敵唔過白愁飛嘅驚神指,期間白愁飛仲衰到用溫柔做人肉擋箭牌、為重創戚少商親手殺死自己細佬,其狠毒可見一斑。正當以為無人可以再收拾香愁飛之際,呵呵,我最愛嘅關爺爺出場,已廢功嘅佢居然靠王小石把配刀挽留,施展孤寂的劍勢,同白愁飛暫時打個平手。繼朱順水息事寧人退出戰役、唐斬被沈虎禪廢臂改邪歸正,全場得番個病壞蘇夢枕仲未出手。金風細雨樓命運如何?關七使唔使死?蘇夢枕仲有乜壓箱本領?唔好忘記仲有個王小石仲未出場,下期大結局,一切恩恩怨怨將會埋單計算。有睇過薄裝本嘅老死話我知──白愁飛一定要死喎,又睇吓佢點死?