PS3, 主頁, 專題熱話, 遊戲新聞 — 24/11/2012 at 5:30 pm

高Ling講波 「PS3《FIFA13》球王盃總決賽」皇馬贏皇馬4比0

by

今日(24日)喺「《PS3 FIFA13》球王盃總決賽」已經有結果。不過都係唔講呢啲住,講番正經,大會請咗高海寧到現場熱身、踢波同講波,上台踢波佢竟然著高踭鞋,高Ling話:「係呀,噚晚開通宵拍戲唔夠瞓,所以今日著小背心都有啲凍,雖然今日係足球活動,不過靚最緊要,我都係揀咗著高踭鞋。」至於講波:「我小學時都係足球隊,因為腳長所以踢前鋒位置。」原來腳長要踢前鋒,怪唔之得《足球小將》班友越踢對腳越長啦。最後,請稍移玉步,入面高Ling踢波連環圖,嘩!

講吓比賽戰況,冠軍爭霸戰由高Ling擔任評述,兩位參賽者均以皇馬球隊作賽,最終黎煒豪以4:0擊敗對手,奪得「《PS3™ FIFA13》球王盃」寶座。

「《PS3™ FIFA13》球王盃總決賽」
冠軍:黎煒豪 // 獎品:PlayStation®Vita手提遊戲機、PS Vita《FIFA 13》遊戲及獎盃
亞軍:丘敏龍 // 獎品:PS Vita《FIFA 13》遊戲及獎盃
季軍:江栢濤 //獎品:PS Vita《FIFA 13》遊戲及獎盃