fbpx
主頁, 潮玩新聞, 硬件資訊, 電腦新聞 — 15/09/2016 at 7:15 am

【設計師要買】日本傾斜型手寫畫板Twitter熱傳 舒服之餘改善坐姿

by

page33

對於用電腦做設計,經常要用手寫畫板嘅設計師嚟講,呢個可以傾斜嘅畫板的確好吸引。可能其他國家都出過,但日本出品又有信心多啲,難怪一放上Twitter就被瘋狂RT。用咗佢,以後望住個芒都可以挺直條腰做人,對改善不良坐姿都有幫助,有無人想買?

1 2 3 4 page33