fbpx
主頁, 其他, 影音新聞, 潮玩新聞 — 28/08/2016 at 11:04 am

【有片】Twitter熱傳小雪橇怪叫片 似足BB超可愛

by

page-dd

強烈建議呢段片要開聲睇。呢段片唔係最新,不過啱啱喺Twitter又再度熱傳,片中呢隻好搶眼嘅小雪橇,強項係怪叫,當有人抱住佢時,唔知點解佢會不停怪叫,叫聲仲好似小朋友撒嬌咁,可愛到暈!喂呀,點解可以咁得意架?

3 5 8 9