fbpx
主頁, 潮玩新聞 — 22/08/2016 at 7:11 am

【型成咁】日本網民洗手盆見水煲 韓國餐廳新玩法

by

page09

洗水盆型成咁係咩玩法?日本有網民最近去韓國餐廳食飯,洗手時發現呢個咁特別嘅水煲,開頭佢都唔識用,仲打開個煲蓋研究,後尾先知原來要將個煲向前傾斜。輯相放上Twitter後被瘋狂熱傳,BTW呢種洗手方式堅浮誇。

1 2 3 5