fbpx
主頁, 其他, 影音新聞, 潮玩新聞 — 12/08/2016 at 7:12 am

【有片】日本Twitter熱傳刺猬仔游水片 實力懸殊片段被刪

by

page01

今日寫咗好多動物news,本來唔想再寫,但呢段片實在忍唔住分享吓。段片喺Twitter見到,標題係「刺猬仔都有分識游水同唔識游水嘅」,片中見到右邊嘅刺猬仔一馬當先係咁向前游,難為旁邊嘅刺猬仔,出盡力想跟,但又跟唔到,仲游游吓反肚漂浮。不過專家話刺猬雖然識游水,但係持續時間好短,所以作為主人都要識可而止呀,亦可能因為咁,段片已經喺Twitter被刪,總之作為主人要留意佢哋嘅情況,唔好樂極生悲啦。

4 5 6 7

111