fbpx
主頁, 影音新聞 — 01/08/2016 at 8:30 pm

有片:被事業線鎖死了!彈球彈入領口!

by

Image-1

要我評呢條片的話,我會用呢六個字形容──少少甜,多多趣!眾所周知外國女生一向甚少iPad胸,而此片女主角身材更加係好到加零一。咁如此事業心重,有乜好玩呢?玩彈彈波囉!咪心邪,只不過係彈個彈球入領口咁解啫。無論任何遠近距離、折射再折射,撞完牆撞檯等等等等,個彈球都可以不偏不倚彈入領口,俾事業線牢牢鎖住。唔係講笑,呢個Trick Shot,我都好想玩吓……

1

2

3

4