fbpx
Mobile games, 主頁, 手機/電腦, 潮玩新聞 — 22/07/2016 at 11:52 am

Chrome擴張機能「PokeGone」 封鎖《Pokémon GO》消息

by

20160720npoke

o依家香港未出都已經咁多消息,可以想像到如果出咗之後,咪上親網都見到《Pokémon GO》嘅嘢?如果係玩家就可能冇所謂,萬一你對小精靈完全冇興趣……外國就有人推出咗呢個Chrome擴張機能「PokeGone – Gotta block ’em all」,聲稱可以封鎖晒所有有關《Pokémon GO》嘅資訊……先唔好講佢work唔work,我驚到時用咗會變咗玩單機版facebook。

資料來源
https://chrome.google.com/webstore/detail/pokegone-gotta-block-em-a/jionadcjdpdikjmgfohlohnclocfaija

 

想即時睇到更多日本文化、ACG、網絡最新資訊,請即加入facebook!
https://www.facebook.com/GameoverHK

Tags