Wii U, 主頁, 遊戲新聞 — 10/11/2012 at 4:37 pm

Wii U新機逐部睇 + 本地最新訂機情報

by

外國傳媒真係爽,咁快有機試玩,搞到我好葡萄,不過好彩佢哋夠闊佬,有試玩片之外,IGN仲影埋部機唔同細位,好似Wii U部機拍埋PS3度就好細部,但Gamepad原來都幾鬼厚,想睇多啲圖就稍移玉步入一入嚟。另外,噚日巡場同相熟舖頭老細傾開計,佢話11月18日出嘅歐美版Wii U訂購情況仲未明朗,傳聞水貨拆家自己想買部玩都難,所以價錢就梗係未有,如果有舖頭夠膽收訂都隨時o氹住你先……至於日版就應該多貨啲,不過最好賣最多人訂最抵玩嘅《Monster Hunter》Bundle主機就好緊張喇!

主機相片資料來源
http://www.ign.com/images/albums/wii-u-hardware-comparisons-photo-gallery/509b24dcf4918925b219cfc5

Tags