fbpx
Online Game, PS3, Xbox360, 主頁, 遊戲新聞 — 09/11/2012 at 12:18 pm

《GTA V》新圖現身 3個男主角任用

by

Rockstar宣佈PS3/Xbox360版《Grand Theft Auto V》會喺下年春天推出之後,啱啱再有新圖發放,今次唔再係索女,而係三個雄糾糾嘅大男人!今期外國雜誌Game Informer封面話比大家知今集居然有三個男主角比你任用,三個惡形惡相唔荒好人。其中右手邊個男主角,暫時得知係東岸嘅退休社團大佬,下星期會有GTA V新Trailer,Game Informer 12月號仲會18版嘅詳細介紹,到時再爆比大家知!