fbpx
主頁, 動漫資訊, 動畫, 影音新聞, 潮玩新聞 — 24/04/2016 at 11:11 am

【幕後辛酸】綾波麗coser造型照 靠朋友撥水放藍燈

by

page-dd

成日見coser嘅造型相好靚,其實背後佢哋落咗好多苦功。點樣用有限資源影到靚相?最近2ch網友放咗呢個綾波麗coser造型照,背後原來好low tech,靠朋友幫手撥水放藍燈,不過就係咁先好玩。另外仲有幾位coser嘅拍攝花絮,原來要出煙,真係要企喺蒸爐旁邊。

d28a4194-s 14e6e925-s bb642e4d-s fcf8dd6c-s 4d086527-s

 

 

 

其他理想與現實案例:

36a16c15 37fdd29c-s 85617582-s

e5fce2c4-s

eae16d7a-sa43f255e-s   f22ce265-s

 

資料來源:taable