fbpx
主頁 — 30/10/2012 at 11:27 am

《封神紀3》阿狗靈魂出竅之後

by

 

《封神紀3》創刊號$15

利益申報,雖然朋友讚到《封神紀》同《封神紀2》天上有地下無,但呢兩本書我都無撐。鄭健和嘅書,我只睇過短篇《戰狼與瑪莉》同《脫北者》,不過足以對佢編劇功力心悅誠服,所以新一輯《封神紀3》創刊,呢次我撐。

《封神紀3》雖然承接上輯故事,但一來書末有兩頁〈封神紀大事回顧〉,讀者可以對上兩輯舊故事講乜有個大概認識;二來頭四頁藉介紹何謂「神力」、「鍊氣」、「靈魂力量」同「咒術」,等讀者可以立刻了解故事世界觀,所以絕對可以當一本獨立新書咁睇。任何新故事,最難係開到個頭,鄭健和算取到個平衡,用大約半本書篇幅溫故知新,另外一半篇幅即刻入局,講阿狗建設完冥族城邦後靈魂出竅到地獄界修練,同時五年一屆任期已到,冥族城主木無表情退位,下面班大將開始爭權奪位。淨係班大將嘅造型已經好有趣,甚麼死亡眼神、寒風凜凜、縱橫天下、逆天而行、隨風起舞等等,齋睇名字已經估到角色性格,令人好有意欲追睇落去,希望之後故事發展唔會令我失望啦。