fbpx

堅靚!機械人女友造型晒冷

by

有無睇過電影《我的機械人女友》?電影入面嘅綾瀨遙好可愛,造型仲好似綾波麗O忝!但如果比我揀,以下嘅女機械人更加接近我心目中嘅完美造型。呢堆咁靚嘅概念圖全部都係由一個叫aka rd7r嘅設計師畫出嚟,我敢講,真係女明星嘅質素。起底下,發現呢位設計師原來喺Gameloft遊戲公司旗下一間叫Redsteam嘅上海studio職員。返工悶悶哋不妨入去呢個網站行吓,你會好似我一樣,好想Gameloft快啲出產佢哋嘅遊戲作品。

aka rd7r:http://rd7.cghub.com/

Redsteam:http://redsteam.net/