fbpx
主頁, 影音新聞, 電影 — 16/09/2015 at 9:00 am

有片:GoPro飛出地球兩年 重回地面影片完整無缺

by

Image-1 (1)

自從GoPro出現之後,影相可以越來越多花臣。話說喺2013年,有班朋友仔想拍攝一輯屬於自己的地球視像影片,於是喺美國亞利桑那州大峽谷附近,將GoPro同手機綁住氣象汽球,一併升空,原本打嘅如意算盤係──GoPro重回地球後,可以透過手機GPS搵番,點知好衰唔衰手機失去訊號,搵唔番。世界就係如此奇妙,誰不知兩年後嘅今日,有行山人事無意中執番部GoPro,交番畀班朋友仔。經檢查後,由升空至跌番茖地面,1小時38分鐘影片完整無缺。呢條片經過剪輯,有埋圖解同文字詳述飛咗幾耐、飛得幾遠、飛咗去邊,睇到我嘩嘩聲。

1

3

4

Image-1 (1) 5