Wii U, 主頁, 遊戲新聞 — 11/10/2012 at 5:02 pm

自爆!任天堂官網拆解Wii U

by

唓,又係啲網將部機拆開影堆相嗰啲報導吓嘛?我開頭都以為係,但其實呢個係官網!任天堂自爆拆解即將推出嘅Wii U內部,而且仲請嚟幾位技術人員一邊拆一邊講解裏面係點結構,同舊機Wii有咩分別。成幾頁英文,如果你真係咁有興趣知道你屋企部機裏頭係啲咩,可以入條link度睇睇。可能睇完你可以落鴨記,執齊啲料,自己砌部Wii U出嚟,咁咪冇分區碼囉?不過冇保養。

 

資料來源
http://iwataasks.nintendo.com/interviews/#/wiiu/console/0/0

Tags