fbpx
Mobile games, 主頁, 手機/電腦, 遊戲新聞 — 08/10/2012 at 6:45 pm

新片速報 《Angry Birds:Star Wars》11/8日推出

by

話口未完又有新料,就係除咗玩具之外,真係有遊戲推出!手機遊戲品牌Rovio喺Youtube發佈咗一條新片,片中見到之前已經曝光嘅絕地武士憤怒鳥,不過今次佢慢慢開眼,再睇清楚支激光劍,原來係憤怒鳥名物丫叉嚟嘅!認真搞鬼!正義嘅憤怒鳥係絕地武士,咁啲豬呢?就梗係白兵同黑武士啦!

遊戲將會喺11月8日推出,手機遊戲就走唔甩喇,雖然冇講,不過好大機會都係iOS同Android雙平台啦。至於玩法就未公開,不過憤怒鳥一早上咗太空啦,咁有經驗,玩星戰應該冇問題。
httpvh://www.youtube.com/watch?v=lyB6G4Cz9fI

官方網站
http://angrybirds.com/starwars