fbpx
3DS, 主頁, 遊戲新聞 — 06/10/2012 at 12:52 pm

新片速報 《真‧女神轉生 4》加長版宣傳片

by

勁期待10年後Atlus推出嘅正傳續篇RPG《真‧女神轉生 4》!遊戲下年會喺3DS推出,官方網站啱啱更新,有大量新情報之餘,之前條宣傳片仲長咗成分鐘。睇落唔係差好遠,不過我習慣連汁都撈埋。遊戲會由金子一馬負責劇本,總監都係前作嘅山井一千,美術總監係石田榮司,音效就係土屋憲一,即係班底都係上集人馬,靠得住。

httpvh://www.youtube.com/watch?v=6Qk8V3VcGKk

回帶 舊報導

新片速報《真‧女神轉生 IV》影片官方發佈

官方網站
http://megaten4.jp/