Wii U, 主頁, 遊戲新聞 — 26/09/2012 at 3:06 pm

買機前諗諗 Wii U有區鎖

by

一如所料,同Wii、3DS一樣,即將推出嘅任天堂新主機Wii U將會分區碼!即係你買北美主機,就玩唔到日文遊戲同歐洲遊戲,到你買日本主機,就唔使旨意玩英文版遊戲……唉,唔知老任有冇聽過世界大同、地球村呢啲名詞,你個仔都隨時娶個西人老婆啦!思想仲咁守舊……算啦,即係唯有等日版啦!就算出中文機都冇用啦!

Tags