fbpx
主頁, 專題熱話, 潮玩新聞 — 25/05/2015 at 9:10 pm

【有片】Spider-Man空翻失手 阿根廷死小孩狂笑

by

做英雄難,扮英雄都好難。好似呢位阿根廷蜘蛛俠咁,本來去一個小朋友生日派對表演,著晒全套衫加對波鞋又空翻又踩牆,但當打咗幾個空翻之後,有一吓佢就失咗手,趴咗喺地下嘅佢郁都唔郁,但班小朋友仲以為佢好搞笑……到最後,佢都叫有啲反應,希望佢冇事啦,但見佢落地嗰吓都幾傷……手都冇撐吓。

1267077023728213351

 

54576

想即時睇到更多日本文化、ACG、網絡最新資訊,請即加入facebook!
https://www.facebook.com/GameoverHK