Wii U, 主頁, 遊戲新聞 — 15/09/2012 at 3:02 pm

新片速報 Wii U版《刺客教條 3》實機片段

by

之前E3都有Wii U版嘅《刺客教條 3》實機試玩片,今次就係主機發佈日嘅實機試玩片。外國網站IGN試玩海戰一段,GamePad畫面就變成雷達,仲可以輕觸各項選單,相比起其他遊戲呢個Wii U版就好似唔太吸引同特別,況且一日冇行貨都冇中文版,我都係11月尾買PS3/Xbox360/PC中文版喇。

httpvh://www.youtube.com/watch?v=zQ2TvF4u5OA