fbpx
PS3, Xbox360, 主頁, 遊戲新聞 — 01/09/2012 at 2:12 pm

現場新片 雷姐最後一戰 13個日與夜

by

Square Enix今日(1日)喺25周年活動公佈將會推出《FF XIII》系列最終一作《Lighting Returns:Final Fantasy XIII》,補完雷光同埋人類最後結局!玩家將會要喺未日前嘅13個日與夜戰鬥,以下呢幾段發佈會現場直擊片段就睇到遊戲會分為日與夜唔同戰鬥內容,雷光亦會有新武器,亦都有提到新遊戲世界觀,放心,有英文字幕,睇得明!


httpvh://www.youtube.com/watch?v=Cj66f6Pvyuk

httpvh://www.youtube.com/watch?v=LaJ5QjbBjfI

httpvh://www.youtube.com/watch?v=WD54oDFNWJg

httpvh://www.youtube.com/watch?v=WH6UMTcuau4

 

 


官方網站
http://www.square-enix.co.jp/fabula/LightningReturnsFFXIII/

官方facebook
https://www.facebook.com/LightningReturnsFFXIII