fbpx
主頁, 潮玩新聞 — 20/10/2014 at 7:02 am

有片 吊高啤酒磁石貼 雪櫃慳位大法

by

鬼佬嘅設計有時都幾奇幻。呢個雪櫃專用嘅磁石貼,貼喺雪櫃頂之後,可以吊高屋企嘅樽裝飲品,留返下面嘅位擺放雜物,用盡雪櫃每個角落。名為bottleLoft嘅磁石貼,一條有三個貼,買齊兩條就可以雪半打啤酒。而家喺Kickstarter集資中。不過只限屋企個雪櫃都係鬼佬size大大個嘅人,我呢啲用緊迷你雪櫃嘅無福消受。

10

1 3 5 6 8 9  5084a09e8f36f9890690fe0e3f4965d2_large

 

 

網站: Kickstarter