Nikon, 主頁, 相機新聞 — 01/10/2014 at 3:47 pm

Nikon USB Hubs 買機有得送

by

TF20141001_01

10.1黃金週開始! 不過佔領中環大家仍然要繼續! 今年聽講啲自由人少了, 香港商場即刻闊落晒, 休息時間Shopping都鬆動啲; 收風啱啱有個「蘇寧 X Nikon拍出您心意」推出, 只限10.1-10.5, 只要購買指定型號Nikon相機, 就會送USB連接埠、行李帶相機帶同輕巧相機清潔套裝, 講實用當然係清潔套裝啦, 不過個USB Hubs真係好正吓, 真心Nikon躉如我, 都真係好想要返個放飾櫃。

TF20141001_02 TF20141001_03 TF20141001_04 TF20141001_05