fbpx
主頁, 潮玩新聞, 玩具資訊 — 15/09/2014 at 7:22 am

女士站立小便工具 三角膠片用完即棄

by

女士坐低小便是常識,不過有人就發明咗一個硬膠片,等女士們可以好似男士咁企起身小便。名為Stand Up嘅三角形膠片,摺好之後就可以有漏斗作用,至於點解有咁嘅設計?設計公司話因為眼見公共廁所嘅廁板經常好污糟,如果女士都可以企起身小便,咁就可以衞生啲。另外,個Stand Up膠片仲可以摺平放喺手袋,用完即棄,咁以後女廁駛唔駛裝尿兜?

Stand-Up-urinate-gadget-4 Stand-Up-urinate-gadget-1 Stand-Up-urinate-gadget-2 Stand-Up-urinate-gadget-3 Stand-Up-urinate-gadget-5 Stand-Up-urinate-gadget-6

 

網站:https://www.the-stand-up.com/