Xbox One, Xbox360, 主頁, 遊戲新聞 — 14/08/2014 at 1:20 pm

羅拉出生天《Rise of the Tomb Raider》Xbox只「時限獨佔」

by

唓!Microsoft早兩日大大聲喺Gamescom發佈會話《Rise of the Tomb Raider》會係「Xbox exclusive」,令到一眾盜墓迷個心離一離,不過大家都好明白,估佢之後最少都會有PC版啦!點知,原來應該唔只PC,PS4版都應該會有,因為外國傳媒已經證實咗今次只係「時限獨佔」,即係《Rise of the Tomb Raider》會喺Xbox360/Xbox One出先,其實版本遲啲。至於遲幾多就唔知喇。Xbox嘅Phil Spencer仲回應《Eurogamer》話:「Yes, the deal has a duration, I didn’t buy it. I don’t own the franchise.」

jdpc5v6bocq40ks9ywtv