fbpx
PS3, Xbox360, 主頁, 遊戲新聞 — 01/08/2012 at 11:29 pm

《Biohazard 6》新玩法做喪屍 殺入其他玩家遊戲

by

最新消息,Capcom喺10月2日推出嘅PS3/Xbox360重頭作《Biohazard 6/Resident Evil 6》將會有新玩法加入,就係當你完成遊戲之後,就可以參加「Agent Hunt」模式,變成其他玩家遊戲中嘅喪屍,咬爆佢呀!

當然,呢個玩法係要「被入侵」嘅玩家都開啟「Agent Hunt」模式先得,而開啟之後,遊戲就會容許其他玩家加入成為真人操控喪屍襲擊你,「被入侵」嘅一方會知道有人加入,但就唔會知邊隻怪物係真人操控,邊隻係電腦控制。而「入侵」一方嘅玩家就可以通過語音對話夾埋包抄「被入侵」嘅玩家,嘿嘿嘿……