fbpx
主頁, 遊戲新聞 — 02/08/2012 at 7:10 am

獵奇新片 Chinajoy富二代包場打機 「炸兩」掉錢反擊

by

大陸地大物博,人多錢又多,梗係無奇不有啦。喺Chinajoy嘅「仙俠網吧」區,就有富二代(騰訊係咁講,我諗都係啩,會咁樣駛錢,斷估唔係自己搵返嚟。)就唔知從咩渠道包咗個場,打機之餘最寸係有三個靚女喺旁邊撥扇!咁大陸有錢人就梗係唔只佢一個啦,第二個有錢人就出現嘈嘈閉表示不滿,仲掉錢落地以示不滿,不過個富二代就一於少理,啋你都傻。唔……有錢人諗乜,我呢啲凡人都係唔會明o架喇。

httpvh://www.youtube.com/watch?v=vQb6_5Huc3M

資料來源
http://games.qq.com/a/20120729/000034.htm#p=4