Android, 主頁, 手機/電腦 — 01/08/2012 at 4:30 pm

LG MA922MBN 手機遙控烤焗爐

by

 

手機無所不能!有人用佢遙距睇住工人同仔女,有人用佢上網、打機、媾女,當你覺得已經用得佢好盡時,LG喺韓國推出一部MA922MBN微波烤焗爐,佢話俾你知,原來手機遙佢焗個蛋糕或整個麵包你食都仲得……忽然覺得自己部手機非常任重道遠,聽日買多兩粒電餵勞吓佢先!如果停電點算呀?我驚我隨時連廁所都唔識去呀!

簡單講吓呢部MA922MBN,基本用手機你可以隨時要佢開關,遙距調校溫度同時間,佢個Press Kit話你放工持(才禁) (才禁) (才禁),返到屋企就食得飯;不過……我返而覺得,家有老人用佢實用啲,事關好多老用家都唔多識呢家電子嘢,有無試過「開有線電視遙距課程」教老人家,試過後你會發現自己讀「光子力學遙距課程」會易啲囉,所以話呢,有啲錢真係唔慳得!

講返部機先,佢有蒸、焗、微波爐多樣功能,你全部可以用手機落指令,古怪如蒸氣清洗都做得到;佢仲力Sell例如你想整麵包,你未發酵時就可以放佢入去,到你發酵完就可以遙距開機,正到呢!你屋企無日日自己整麵包食咩?烤雞做晚餐總有喇啩!你話係咪唔買就執輸先!