fbpx
主頁, 動漫資訊, 潮玩新聞 — 13/03/2014 at 10:00 am

《漫畫大師班》學員開畫展

by

20

之前介紹過話《漫畫大師班》面書專頁係個難得平台,等有志於港漫嘅朋友可以發表作品,爭取曝光讓人認識。話咁快,學員李光同鳥人已經開畫展,你又有無興趣到場支持?

或者兩人現階段仲係藉藉無名,又或者只不過係我見識少,兩位學員本身已經赫赫有名,總之我Search過兩人大名,結論係無相關資料提供。出名又好無名又好喇,於我,有高質素畫作睇就心滿意足,展覽名《漫畫‧人間》,主題係兩位學員筆下的人間,係好虛無飄渺吓,但宣傳海報絕對見得人,有時間嘅,掟個Round囉。對兩位學員嚟講,用對腳真正撐場支持,互相交流,一定比喺面書Like來Like去更開心。

《漫畫‧人間》
日期:3月15日至4月4日
地址:油麻地窩打老道23號
網址:http://www.ymca.edu.hk
查詢:2783 3500
資料來源:https://www.facebook.com/pages/%E6%BC%AB%E7%95%AB%E5%A4%A7%E5%B8%AB%E7%8F%AD-Comics-Master-Class/664749840232974