fbpx
Wii U, 主頁, 遊戲新聞 — 23/06/2012 at 4:58 pm

Wii U《ZombiU》10分鐘實機試玩

by

種種跡象顯示,任天堂新主機Wii U將會喺今年內登場,而當中我最期待嘅遊戲,唔係孖寶,而係用咗勁多Wii U配Gamepad控制器新功能嘅《ZombiU》喪屍動作遊戲。最近外國網站就從開發商Ubisoft同任天堂得到實機試玩10分鐘嘅片段,睇到可以用Gamepad當狙擊槍瞄準器又得,睇閉路電視又得,仲可以睇地圖同掃描敵人情況,但係你視線離開電視一陣,執吓嘢整吓武器睇吓地圖,一抬頭隨時見到大堆喪屍撲緊埋嚟,堅刺激好玩!

httpvh://www.youtube.com/watch?v=qIxP6p15FlM