fbpx
主頁, 潮玩新聞 — 15/12/2013 at 1:36 pm

日本相撲手體檢 坐入太空艙測脂肪

by

日本相撲手,擁有超巨形嘅身體,一餐食好多嘢,相撲火鍋有幾誇張,好多媒體都報道過。食咁多嘢,會唔會咩超標咩三高呢?早幾日,日本相撲協會就出咗幾個Twitter,就係相撲手去做身體檢查嘅相片,咁大隻打針都喊晒口,交足戲。仲有要入一個好似太空艙,即係異形太空船射人出太空嗰啲太空艙做體脂肪測定,相當得意。

screen-shot-2013-12-13-at-3-16-44-pm screen-shot-2013-12-13-at-3-39-04-pm screen-shot-2013-12-13-at-3-12-11-pm screen-shot-2013-12-13-at-3-15-06-pm screen-shot-2013-12-13-at-3-37-56-pm screen-shot-2013-12-13-at-3-38-28-pm screen-shot-2013-12-13-at-3-38-44-pm screen-shot-2013-12-13-at-3-39-22-pm

相片來源
http://twitter.com/sumokyokai