Wii U, 主頁, 偶像資訊, 潮玩新聞, 遊戲新聞 — 16/11/2013 at 3:18 pm

新片速報《太鼓之達人Wii U》桃色幸運草Z廣告

by

cats4365324

Wii U嘅機主,今個月都有啲Game可以玩吓,呢隻《太鼓之達人Wii U》今日香港已經返咗貨,有咩好得過同囡囡喺屋企打鼓吖?同時官方都出咗新廣告,就係搵嚟《進擊之巨人》作者諫山創都好鍾意嘅桃色幸運草Z合作,除咗有歌玩之外,佢哋仲齊齊喺度打鼓。咦?有一位冇鼓打喎?識唔識玩其他樂器呀?

 

G Point 遊戲熱點
地址:九龍深水埗福華街161-175號 福仁電腦商場 1樓25號舖 (深水埗地鐵站D2出口)
電話:2429 6192

Tags