Android, iPhone, 主頁, 周邊產品, 手機/電腦, 潮玩新聞 — 15/11/2013 at 10:21 am

太陽能手機叉電椅 邊休息邊快叉

by

智能手機經常無電,見倒叉電器有時仲開心過見倒男朋友。上網發現美國波士頓最近喺街裝咗兩張太陽能充電椅Seat-e,坐上去休息之餘仲可以幫部手機叉叉電,真心覺得香港嘅手機品牌可以考慮整幾張放喺街當宣傳,效果應該好過周街放啲上網熱點站,不過到時會唔會長期比人霸佔一邊叉電一邊打機Whatsapp呢?同埋張椅點解設計得咁高身?女仔著短裙仔好尷尬噃。

Screen-Shot-2013-10-16-at-19.39.59

Screen-Shot-2013-10-16-at-19.39.43

 

Screen-Shot-2013-10-18-at-12.44.49

 

網站:http://seat-e.com/