fbpx
Xbox360, 主頁, 遊戲新聞 — 05/06/2012 at 6:00 am

E3新片 《Forza Horizon》10月推出

by

鍾意玩賽車又玩厭咗《GT 5》嘅車迷,等《GT 6》當然唔係辦法,不如試下Xbox360嘅《Forza Horizon》,10月23日發售,起碼唔駛等到咩都長。以下係E3公佈新宣傳片,速度感夠,靚車亦夠齊,玩街跑,都唔錯o架。

httpvh://www.youtube.com/watch?v=v6bDqpTfj9E#!